L' Associació pel Desenvolupament de Costa d'Ivori és una organització sense ànim de lucre que reuneix els esforços de particulars, empreses i institucions amb intenció de promoure una millora del nivell de benestar de la població ivoriana.

ADESCI nasqué l'any 2006, com a iniciativa d'un grup de joves que, després d'unes estades de treball a Costa d'Ivori, varen decidir aportar el seu gra de sorra a la millora del benestar del país.

Des dels seus inicis, ADESCI ha col·laborat directament amb contraparts del país. L'objectiu és liderar i promoure projectes que tinguin una clara continuïtat i implicació d'entitats locals, implicades en el desenvolupament del seu propi país que lluiten per a unes condicions més dignes en l'educació i la sanitat com a pilars fonamentals d'un futur de pau i prometedor.

ADESCI du a terme projectes enfocats a la millora de la situació social de la població ivoriana a més de recolzar i assessorar alguns dels projectes que realitzen altres entitats a Costa d'Ivori. El marc d'actuació, sobre el que es basen tots els projectes realitzats per ADESCI són:  

- Atenció mèdica i formació sanitària.  
- Educació i formació professional.  
- Impuls en la millora i creació d'infraestructures.

ADESCI considera que tota iniciativa de desenvolupament ha d'anar dirigida cap a la creació d'una veritable autonomia de la seva població. Així doncs, la intervenció externa no es deslliga mai de la íntima col·laboració de membres residents al país.

L'objectiu d'ADESCI és la promoció i suport de les iniciatives que, des de Costa d'Ivori o des d'aqui puguin contribuir a l'augment del nivell de vida, cultura, benestar i pau del país. Des d'ADESCI hi donem suport a través del àmbit de l'educació i la sanitat com a eixos principals de la nostra actuació.

Així mateix, creiem que qualsevol projecte ha de ser liderat per la pròpia població local per potenciar-ne la participació i iniciativa, i que això permeti de forma més efectiva la posada en marxa i la continuïtat dels projectes.

ADESCI, compromès amb la iniciativa local a través de   Association pour le Développement Sociale et Culturel de Côte d'Ivoire   (ADESC), té l'objectiu de dedicar tots els seus esforços en projectes que ajudin a millorar les condicions sanitàries i educatives del país com a pilar bàsic per frenar les grans desigualtats i els greus perills de fractura social que existeixen.

Finalment, des d'ADESCI volem ajudar a crear consciència i ajudar a desenvolupar el gran potencial de creixement que un país tan jove, com Costa d'Ivori, atresora.

La iniciativa de constituir la ONG ADESCI sorgí quan Daniel Vives, amic de tots els que formem l'associació, canvià els seu projectes de vida i traslladà la seva residència a Abidjan, capital administrativa de Costa d'Ivori, per començar a treballar amb l'associació local Association pour le Développement Sociale et Culturel de Côte d'Ivoire (ADESC).

Des d'aquell moment, s'ideà formar una associació que, amb el temps, ha anat creixent en integrants, projectes, i col·laboradors.

 


ADESCI. Avinguda Pearson, 27. 08034. Barcelona - Tel. (+34) 678 091 210 - Fax (+34) 93 280 35 58 - info@adesci.org
NIF: G 64306194 © 2006 ADESCI